Informace pro plátce DPH

Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci společnost Chcivstupenky.cz s.r.o. zprostředkovává prodej vstupenek mezi pořadatelem a zákazníky za konečné ceny včetně DPH. Prodaná vstupenka v okamžiku prodeje je pro pořadatele přijatou zálohou podléhající odvodu DPH. Po uskutečnění dané akce Chcivstupenky.cz s.r.o. vystaví fakturu, která je daňovým dokladem pouze na provizi, kterou si Chcivstupenky.cz s.r.o. strhne z vybraných peněžních prostředků prodeje vstupenek. Peníze z prodeje poté budou automaticky odeslány na účet pořadatele. Společnost Chcivstupenky.cz s.r.o. není kupujícím vstupenek, proto není možné na ní v tomto ohledu vystavovat žádné faktury. Pro informace o tržbách jsou k dispozici ke stažení reporty prodaných vstupenek.