Vyčkejte 15 minut. Následně by se měla sedadla znova uvolnit do prodeje. Po dobu 15 minut jsou v tzv. ochranné lhůtě, aby byl dostatek času na dokončení rezervace.